ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท ปี 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชรนันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมอบหมายให้นายแพทย์ถาวร สายสวรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท ปี 2564 ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้ อสม. จิตอาสา มีความรู้ ทักษะ และสามารถดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมนั้นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-3 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ