ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร คัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบนโยบายพิเศษ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบนโยบายพิเศษ ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อพัฒนาแพทย์เป็นแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ โดยมี คณะกรรมการด้านสายงานแพทย์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมดำเนินการสอบสัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัครเข้ารับการลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบนโยบายพิเศษ จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ