ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง “บริจาคอวัยวะ สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ” ในรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางดุษฎี แก้วจงประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และพยาบาลผู้ประสานงานสภากาชาดไทย ร่วมจัดรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร” ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสดิ์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง “บริจาคอวัยวะ สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ” เพื่อให้ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ รวมถึงการบริจาคดวงตา พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคอวัยวะเพื่อเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยต่อชีวิตให้กับคนอื่นๆ ต่อไป โดยสามารถติดต่อแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร หรือศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย หรือโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคภัยต่างๆ และการให้บริการของโรงพยาบาล ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ