ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563” ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้บุคลากรโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564 ซึ่งโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ นางศรัญญา วิมลจิตรานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, น.ส.นวยนาถ แก้วชัย เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน, นายสมชาย แตงฉ่ำ พนักงานเปล และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ คือ พญ.สุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ