ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมรับการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ จากกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ พว.คิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานการประชุมรับการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เครือข่ายจังหวัดชัยนาท โดย อาจารย์นันทรัตน์ ศรีวชิรางกูร ผู้นิเทศทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ จากกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข โดยมี หัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงานโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน พยาบาลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หัวหน้าพยาบาล/พยาบาลจาก รพช. ในจังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ