ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้การต้อนรับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ในการศึกษาดูงานระบบการนัดหมายด้วยโปรแกรม SEE-Q ของโรงพยาบาล

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในการศึกษาดูงานโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ด้านระบบบริการจองคิวออนไลน์ และระบบการนัดหมายเหลื่อมเวลาที่เชื่อมโยงกับระบบการให้บริการ ด้วยโปรแกรม SEE-Q เพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการในการลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ เพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจในการบริการของโรงพยาบาล ตอบสนองต่อนโยบาย Smart Hospital ณ ห้องประชุม HA ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ