ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมอบรมและทดลองระบบ การสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยในอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน Paper Less ระยะที่ 2

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ งานเวชระเบียนและศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จัดประชุมอบรมและทดลองระบบการสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยในอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน Paper Less ระยะที่ 2 สำหรับผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยหลังจำหน่าย โดยมี หัวหน้าหอผู้ป่วยและตัวแทนหอผู้ป่วยจากกลุ่มงานการพยาบาล เจ้าหน้าที่จากงานเวชระเบียนและศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ