ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงพันธุ์ทิพย์ วิจักษณ์จินดา หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสาขากุมารเวชกรรม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทีม PCT กุมารเวชกรรม โครงการต่างๆ แผนปฏิบัติการตาม Action Plan ปี 2564 และร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้การดำเนินงานของ PCT กุมารเวชกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมสำรวจ HA ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ