ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมมอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียน โครงการเด็กไทยสายตาดี ในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียน ในกิจกรรมรณรงค์โครงการเด็กไทยสายตาดี ในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น เพื่อลดปัญหาตาบอดจากภาวะสายตาผิดปกติในเด็กไทย โดยการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และหากพบภาวะสายตาผิดปกติมีการส่งต่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์พร้อมมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนแว่นสายตาจากห้างแว่นท็อปเจริญ โดยในปี 2564 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้ดำเนินการส่งมอบแว่นตาให้กับนักเรียน เป็นจำนวน 21 คน ณ อาคารปลื้มจิตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ