ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ รับสถานการณ์สาธารณภัยโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการรับสถานการณ์สาธารณภัยโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ เพื่อทบทวนแนวทางการรับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน การติดตามเรื่องแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ความพร้อมของสถานที่ บุคลากร ทรัพยากรที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยและการให้บริการตรวจโควิด-19 รวมถึงแนวทางการลดความแออัดในโรงพยาบาลและมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ การเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทั้งในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนที่มารับบริการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ