ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชาสัมพันธ์การให้บริการและให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง “กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน” ในรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางสาววิภาดา วงศ์นิสากร เภสัชกรชำนาญการ ร่วมจัดรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร” ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสดิ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการและให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง “กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำกัญชามาใช้ในการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบัน รวมไปถึงข้อห้ามและสิ่งที่ผู้ป่วยควรรู้ก่อนที่จะเริ่มใช้สารสกัดกัญชา พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนและการเตรียมตัวของผู้ป่วยที่สนใจในการเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคภัยต่างๆ และการให้บริการของโรงพยาบาล ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ