ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณวสันต์ ไตรวรวงศ์ คุณพนารัตน์ สุภธีระ คุณพนิดา ทาเคอิ คุณเพียงเพ็ญ อนันต์ภัทรชัย และ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) สนับสนุนบรรจุภัณฑ์จากเยื่อพืชธรรมชาติ GRACZ จำนวน 3,450 ใบ ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรจุอาหารให้ผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ