ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณสุธาทิพย์ เมฆศรีสวรรค์ และเพื่อนๆ บริจาคอาหาร ขนม และน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พว.คิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ กลุ่มการพยาบาล ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ