ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

หจก.เต่งประตูเหล็ก บริจาคตู้แช่เพื่อเก็บสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 จำนวน 1 ตู้ ให้กับ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ