ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุม เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการดำเนินงานของโรงพยาบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ