ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นายทำนาย ฮวบสวรรค์ บริจาคเงินสมทบบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อวัยวะเทียมและพัฒนาโรงพยาบาล เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท โดยมี นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ