ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

พระปลัดสัญชัย อติภทฺโท เจ้าอาวาสวัดโพธาราม, ครอบครัวคำสีสังข์, คุณวรวรรณ แก่นสน, คุณชนิกา ใจหาญ ชาน่าคลินิกเวชกรรม, คุณนรเสฏฐ์ หิรัญโชติพงศ์ และคุณดลฤดี มโนภินิเวศ ร่วมกันบริจาค เครื่อง PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 86,670 บาท แก่แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจในการทำหัตถการเสี่ยงสูง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ