ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ส่งทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (Mini Medical Emergency Response Team: MERT) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานสถานการณ์ COVID-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2564 ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 7 คน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ยังได้กล่าวอวยพรให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและประกอบภารกิจหน้าที่โดยสมบูรณ์ พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ