ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง “การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19” ในรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ คงฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ และนางสาวสุชาวดี มั่นกลิ่น นักประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร” ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสดิ์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง “การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19” เพื่อให้ข้อมูลคำแนะนำต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนนี้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคภัยต่างๆ และการให้บริการของโรงพยาบาล ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ