ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 3 พร้อมด้วย นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบการกระจายวัคซีน การจองและการเตรียมสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีน และการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และ นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำคณะผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมพื้นที่ในการให้บริการฉีดวัคซีน ณ อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น (ตึกส้ม) พร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค การบริหารจัดการวัคซีน และโรงพยาบาลสนามของจังหวัดชัยนาท จากนั้นร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ