ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการกำหนดแนวทางการจัดหา และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคลากรของตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการกำหนดแนวทางการจัดหาและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคลากรของตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เพื่อร่วมกันวางแผนแนวทางในการจัดสรรวัคซีนให้กับข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจตรี วรณัฏฐ์ ผันผ่อน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม ณ ห้องห้องประชุม 2 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ