ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการฉีดวัคซีน เตรียมความพร้อมแผนให้บริการวัคซีนโควิด-19

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น รวมถึงทบทวนแผนขั้นตอนในการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกันของคณะทำงาน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนที่ต้องเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนในจุดบริการต่างๆ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกและปลอดภัย ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ