ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท (ท่าแจง)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมและประธานคณะทำงานดำเนินการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท ที่จะเริ่มให้บริการในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยมี นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมลงพื้นที่และให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท (ท่าแจง)

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ