ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท (ท่าแจง)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท (ท่าแจง) พร้อมให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมี นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และ ว่าที่ร้อยตรี นพ.ดนัย พิทักษ์อรรณพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำคณะผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท (ท่าแจง)

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ