ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) บริจาคเครื่องช่วยหายใจ แบบ High Flow ในโครงการ 1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต โดยมูลนิธิพุทธรักษา และ มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลาการทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พว.พิมพรรณ เหลาทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ