ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

รุ่งเรืองพานิช, ซินอั้วสโตร์, เส่งฮวดคลังไฟฟ้า, รักเจริญ 1, ยาคูลท์ชัยนาท, แม่มาลัย, บ้านดอกไม้, ครอบครัวแนวกำพล, คิดส์เวิล์ด/ไฮเบบี้, SWITCH ON/KETOHOUSE, คุณพีระ, รักเจริญ 2, รักเจริญ 3, เจกะแตง, เกียรติศักดิ์ยนต์, สันติ-ประวงษ์ กานนท์รังษี, ท่าทรายนฤชา, เศรษฐกิจการบัญชี บริจาคตู้ปลอดเชื้อ (BIOHAZARD) มูลค่า 129,000 บาท จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ