ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณอัญชลีและคุณทิพวัลย์ อยู่ชา บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และบริจาคพัดลม จำนวน 5 เครื่อง พร้อมด้วยผ้าห่ม จำนวน 5 ผืน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ