ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโควิด-19 แผนกทันตกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิด-19 แผนกทันตกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนกลับมาเปิดให้บริการทางทันตกรรมอีกครั้งในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ในการดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ