ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมวางแผนการผ่าตัดคลอดในห้องแยกโรค เตรียมความพร้อมกรณีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ภานุพันธ์ หอมกรุ่น สูติแพทย์ และแพทย์หญิงพันธุ์ทิพย์ วิจักษณ์จินดา กุมารแพทย์ ดำเนินการจัดประชุมวางแผนการผ่าตัดคลอดในห้องแยกโรค เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีต้องทำการผ่าตัดคลอดหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยมี กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ สูติแพทย์ และทีมพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ