ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR หรือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ รุ่น Easy Clean ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้รับพระราชทานชุด PAPR เป็นจำนวน 6 ชุด จึงได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ