ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 2/2564 ผ่านระบบ ZOOM ในประเด็น Good Governance

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ประเวศ ตรงฤทธิชัยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 2/2564 ผ่านระบบ ZOOM เพื่อนำเสนอข้อมูลในประเด็น Good Governance : การเงินการคลัง และตรวจสอบภายใน โดยมีผู้รับผิดชอบงานประเด็นตรวจราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ