ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 2/2564 ผ่านระบบ ZOOM ในประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และประธาน Service Plan ทั้ง 5 สาขา (สาขาโรคหัวใจ, สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, สาขามะเร็ง, สาขาทารกแรกเกิด และสาขา IMC) เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 2/2564 และนำเสนอข้อมูลในประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี แพทย์หญิงสุรัฐญา ศิริอาชากุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ ZOOM จากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ