ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 2/2564 สรุปผลการตรวจราชการทั้ง 8 ประเด็น โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 2/2564 ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะใน 8 ประเด็น ได้แก่ โครงการพระราชดำริ, กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ, ระบบสุขภาพปฐมภูมิ, สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต, ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย, Good Governance, โครงการลดภาระงานสนับสนุนใน รพ.สต. และอายุคาดเฉลี่ย โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และผู้รับผิดชอบงานประเด็นตรวจราชการ ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการผ่านระบบ E-Conference Webex Meeting ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ