ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

หน่วยงานบริการสาธารณสุขเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 บริจาคเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (Thai Diagnostic Autism Scale : TDAS) จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี พว.ตรีทิพย์ มาโต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ