ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ รับสถานการณ์สาธารณภัยโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 ผ่านระบบ Application Zoom

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการรับสถานการณ์สาธารณภัยโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Application Zoom เพื่อทบทวนแนวทางการบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานใรส่วนต่างๆ ได้แก่ สถานการณ์จำนวนเตียงของผู้ป่วยโควิด-19, อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงาน, การรับบริจาคเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่างๆ, การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK และ RT-PCR, ความพร้อมของเวชภัณฑ์ยา, การจัดการศพผู้ป่วยโควิด-19 และติดตามการบริหารจัดการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ