ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายสมพงศ์ จึงสมเจตไพศาล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึงกระทะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกาศเลิกทาส และทรงพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ บึงกระทะ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ