ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณศิรประภา รัตนะวิศ ตัวแทนบริษัทในเครือและเพื่อนๆ บริจาคสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 60 ขวด และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 12 ขวด ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการทำความสะอาดมือและป้องกันเชื้อโรคต่างๆ เมื่อมารับบริการภายในโรงพยาบาล โดยมี นางสาวตรีทิพย์ มาโต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ