ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

บริษัท กระจายบุญ จำกัด ตัวแทนในนามผู้วายชนม์ บริจาคชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 18,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ