ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้นายแพทย์นฤพนธ์ วุฒิเดชกำจร นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้างานโรคไต และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) นำโดย แพทย์หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ และนายแพทย์ไพโรจน์ ยิ่งวัฒนเดช จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในการเยี่ยมสำรวจหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ