ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ???? โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้สิทธิผู้ประกันตนโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และมีอายุ 50 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ????รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ???? โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (1ครั้ง/คน/ปี) ✍????โดยสามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ▪️กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โทร 056-411-055 ต่อ 1209 (เวลา 13.30-15.30 น.) หรือ ▪️เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ในวันและเวลาราชการ)

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ