ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการบริหารงานห้องผ่าตัด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานห้องผ่าตัด พร้อมมอบนโยบายการบริหารงานห้องผ่าตัดให้กับคณะกรรมการฯ และร่วมทบทวนการจัดสรรห้องผ่าตัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้งานบริการผ่าตัดของโรงพยาบาลดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน คุ้มค่าและปลอดภัย ตลอดจนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยมี นายแพทย์นฤทธิ์ บุญเพ็ชร นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลบริบทงานห้องผ่าตัดและผลการดำเนินงานห้องผ่าตัด ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ