ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ การบันทึกเวชระเบียน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การส่งข้อมูลผู้ป่วยในสิ้นเดือน (Sent Date) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการบันทึกเวชระเบียนให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ