ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ในการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ดำเนินการจัดหน่วยเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้มีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ได้จำนวน 1 คน เป็นคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เพื่อให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ