ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) เตรียมความพร้อม ก้าวสู่การเป็น Smart Hospital

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ คณะกรรมการสารสนเทศ จัดประชุมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิกการพิมพ์แบบบันทึกการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทุกห้องตรวจ และ SCAN OPD CARD ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ก้าวสู่การเป็น Smart Hospital และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ