ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต และรับมอบประกาศนียบัตร ในฐานะที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพการตรวจสอบเวชระเบียนดีเด่น

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงนิภาพร อรุณวรากรณ์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านอายุรกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับมอบประกาศนียบัตรในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขตที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพการตรวจสอบเวชระเบียนดีเด่น จากนายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ประธานการประชุม พร้อมกันนี้ ยังได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสามารถร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ