รูปรพชัยนาท

อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2562


โพสโดย นายวาทิต เสร็จกิจ | เมื่อ 1 ก.ค. 2562
อัพโหลด วันที่ 1 ก.ค. 2562 ถึง วันที่ 31 ก.ค. 2562

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท (ท่าแจง)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมและประธานคณะทำงานดำเนินการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท ที่จะเริ่มให้บริการในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยมี นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมลงพื้นที่และให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท (ท่าแจง)

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ร้านพีเอ็นซุปเปอร์ช็อพ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรประชุมคณะกรรมการ คปสอ.เมืองชัยนาท รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตามการดำเนินงานรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองชัยนาท (คปสอ.เมืองชัยนาท) รอบที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมือง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังในประเด็นงบค่าเสื่อม และแผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในด้านต่างๆ เช่น แนวทางในการคัดกรองและการรับส่งต่อผู้ป่วย การตรวจรักษา และการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการประสานงานในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 ธ.ค. 2563