รูปรพชัยนาท

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 26 ส.ค. 2562
อัพโหลด วันที่ 26 ส.ค. 2562 ถึง วันที่ 11 ก.ย. 2562

สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ในงานประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

อัพโหลดวันที่ 22 ธ.ค. 2563

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณวิชัย ปั้นงาม และ คุณศรีนวล ปั้นงาม บริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ มูลค่า 48,150 บาท จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ บริษัท อีซูซุชัยนาท จำกัด สำนักงานใหญ่

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล บริจาคเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Portable Pulse Oximeter) จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี แพทย์หญิงสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ และคณะแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564