รูปรพชัยนาท

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 28 พ.ค. 2563
อัพโหลด วันที่ 28 พ.ค. 2563 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 2563

HAPPY MONEY DAY รพ.ชัยนาทนเรนทร

'HAPPY MONEY DAY รพ.ชัยนาทนเรนทร' วันที่ 26 มกราคม 2561 พญ. ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานเปิดงาน HAPPYMONEY ตามแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน ซึ่งมีโครงการสำคัญได้แก่ ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรสาธารณสุข (Refinace/บ้านหลังใหม่) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในการดำรงชีวิต เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานสนองต่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 'ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน' ณ ห้องบุษราคัมชั้น 6 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 ก.พ. 2561

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณสมควร นกเกตุ และครอบครัว บริจาคข้าวกล่อง (บะหมี่แห้ง) จำนวน 50 กล่อง ให้กับญาติที่มาเฝ้าไข้ผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นางชะอุ้ม จันทร์เจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้นิเทศทางการพยาบาลประจำวัน และคณะเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ชั้น 4 อาคารบำบัดรักษา

อัพโหลดวันที่ 16 พ.ย. 2563

รพ.ชัยนาทนเรนทร "ชัยนาท 9 รักพ่อ"

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมแปรอักษร "ชัยนาท 9 รักพ่อ" แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายนิมิตวันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความอาลัย ฯ ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 9 นาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 26 พ.ย. 2559