รูปรพชัยนาท

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 15 รายการ


โพสโดย นางพรรุ่ง ปานเทวัญ | เมื่อ 28 ธ.ค. 2563
อัพโหลด วันที่ 28 ธ.ค. 2563 ถึง วันที่ 28 ม.ค. 2564

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรร่วมแสดงความยินดีกับ นางศุภรินทร์ เสนาธง ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับนางศุภรินทร์ เสนาธง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ณ ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 5 พ.ย. 2563

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณพรพิมล นาคพรอำนวย มอบหมายให้ นางจันทิรา นาคพรอำนวย เป็นผู้แทนในการมอบเงินบริจาคจำนวน 120,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้นักศึกษาพยาบาล ปี 3 จำนวน 4 ทุน ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และ คุณอำนวย ฉาบทอง ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

อัพโหลดวันที่ 17 พ.ย. 2563

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรประชุมคณะกรรมการ คปสอ.เมืองชัยนาท รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตามการดำเนินงานรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองชัยนาท (คปสอ.เมืองชัยนาท) รอบที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมือง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังในประเด็นงบค่าเสื่อม และแผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในด้านต่างๆ เช่น แนวทางในการคัดกรองและการรับส่งต่อผู้ป่วย การตรวจรักษา และการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการประสานงานในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 ธ.ค. 2563