รูปรพชัยนาท

รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (กศภ.)


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 15 ม.ค. 2564
อัพโหลด วันที่ 15 ม.ค. 2564 ถึง วันที่ 15 ก.พ. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาชัยนาท นำโดย คุณบังอร มั่งมี ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท บริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 360 ขวด และร่มสนาม จำนวน 2 คัน ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นางศรัญญา วิมลจิตรานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 ธ.ค. 2563

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR หรือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ รุ่น Easy Clean ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้รับพระราชทานชุด PAPR เป็นจำนวน 6 ชุด จึงได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด บริจาคหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 160 ชิ้น, หน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น, ชุด PPE จำนวน 100 ชุด และแอลกอฮอล์น้ำ ขนาด 3.5 ลิตร จำนวน 1 ลัง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564